+420 724 742 879 info@palenice-rousinov.cz

Ceník

V sezóně 2023/2024 pálíme za níže uvedené ceny a pro stálé zákazníky máme připravený slevový program   

Všechny platby možné hotově nebo převodem

Cena za vypálení 1 litru 100% destilátu:

Cena za vypálení a likvidaci výpalků 222,-
Spotřební daň 178,-
CELKEM ZA VYPÁLENÍ 400,-

Při vypálení méně než 8 litrů absolutního alkoholu z jednoho kotle, bude účtována cena 1.700,- Kč vč. DPH  + spotřební daň

Stálým zákazníkům nabízíme slevový program. Při vypálení kvasu v naší pálenicí nabízíme následující slevy:

vypálení 30 – 60l 100% alkoholu z platné ceny za vypálení  5%
vypálení 60 – 90l 100% alkoholu z platné ceny za vypálení  7%
vypálení 90 a více 100% alkoholu  z platné ceny za vypálení 10%

Sleva je platná za celkové množství vypáleného alkoholu na jednu osobu za dobu provozu naší pálenice

Informace ke kvasinkám a dalším produktům:

Sirné knoty k dezinfekci nádob více…
Kvasinky – pro 100 litrů kvasu více…
Kvasinky chladnomilné – pro 100 litrů kvasu více…
Enzymy – 10ml více…
Živné soli pro zlepšení fermetace více…
Kvasná zátka – gumová konická pro průměr 24-31mm, 32-40mm více…
Kvasná zátka – gumová konická pro průměr 36-45mm, 48-55mm více…
Kvasné trubičky – PVC více…

Pronájem kvasných nádob

Plastový sud s víkem a pákovým uzávěrem vhodný pro ovocný kvas:

Pronájem nádoby vč. kvasné zátky 6,-/den
Vratná kauce  500,-
  • Objem 220L
  • Sudy jsou vyrobeny z HDPE pro použití v potravinářství
  • Součástí víka je kvasná zátka

Cena za denní pronájem platí v případě, že kvas v pronajatých nádobách bude vypálen v naší pálenici, v jiném případě bude cena dohodnuta individuálně.

Podmínky pronájmu:

Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve vyčištěném stavu, kompletní a včetně příslušenství. V opačném případě bude využita kauce k finančnímu vyrovnání s pronajímatelem.

Nájemce odpovídá za škodu v případě ztráty, odcizení, zničení či poškození předmětu nájmu. Základní sazba je 1 den. Nájemné se počítá za každý započatý kalendářní den.

Nádoby jsou předávány pronajímatelem čisté a desinfikované.

Základní sazba je 1 den. Nájemné se počítá za každý započatý kalendářní den.

UPOZORNĚNÍ:

Pěstitel = jedna společná domácnost,  je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období – to jest od 1.7. běžného roku do 30.6. roku následujícího, z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného zvýhodněnou sazbou spotřební daně 178,- Kč/ 1 l a.a. stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení.

Jelikož je každý rok celní správou evidence pěstitelského pálení celorepublikově sledována a sčítána za všechny pálenice, upozorňujeme zákazníky, že za překročení zákonem povoleného množství vypáleného destilátu, budou předvoláni k objasnění, na celní úřad, místně příslušný dané pálenici a pokutováni v řádech stů, ale i tisíců korun za překročený litr absolutního alkoholu!

V případě, že dojde během sezóny ke změně spotřební daně, nebo k zvýšení DPH, vyhrazujeme právo  adekvátně upravit ceny.